Nabídka divadelních představení

 

 

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI; ZLATOVLÁSKA; ŠÍPKOVÁ RŮŽENKASNĚHURKA; DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ;  POPELKA;  BAJAJA;  POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ;  VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK; FAUST;  ROMEO A JULIE ANEB KAŠPÁREK V LONDÝNĚ;   PÍSEŇ NAUČNÁ;   MODEROVÁNÍ

 

Představení Studia dell´arte jsou určena pro široký divácký okruh. Uvádíme jak pohádky pro nejmenší děti, tak pouliční představení i večerní inscenace pro dospělé publikum. Patříme spíše do klubů a alternativních prostorů než na velké divadelní scény. Je to dáno i záměrně komorním laděním inscenací, vyžadující přímý kontakt s divákem. Cestujeme po Čechách, Evropě i dál / v září 1999 jsme se  poprvé vydali i za oceán, abychom v New Yorku představili naše tehdy  nejnovější představení Don Giovanni /.
Některé naše hry jsou vhodné i k exteriérovým produkcím v zajímavých lokalitách - historické objekty, zámecké zahrady i městská prostranství. Mohou být hrány také jako doplnění městských historických - či jiných slavností.    

    

 

 


 

 

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI
aneb Jak sloni k chobotu přišli

 


 

Scénář a režie: S.Kočvarová, S.Malinková
Výprava: H.Hrušová
Hudba: E.Trost
Hrají : S. Malinková a S.Kočvarová

 

Výpravné představení pro děti /a to i pro ty nejmenší  od 3 let/ vzniklo podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě, což napovídá, že  děti kromě  slůněte uvidí i další členy jeho africké rodinky - velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných .  
Ocitnou se tedy v Africe a rovněž uslyší spoustu pěkné muziky. Stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se touží dozvědět, co mívá krokodýl k obědu. A navíc se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává. V našem ponaučení jsme se od předlohy poněkud odchýlili: na rozdíl od slůněte R. Kiplinga, které na svou zvědavost doplácí, jsou děti v naší inscenaci při závěrečné písničce vybízeny: Jen se ptej, ať se všechno dozvíš...

Představení vzniklo za podpory Ministerstva kultury ČR

 

 

ZLATOVLÁSKA
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

SNĚHURKA
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
POPELKA

 

 

 

Scénář, výprava: Studio dell? arte
 Hrají a improvizují: S. Kočvarová, S. Malinková a diváci

 

 

Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče /nebo nějaký hodný strýček/   po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali až se sejdou sousedovic děti a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak  na přímé spolupráci s dětmi. Dětem  /a nejenom jim/ tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.
Přijedeme do divadelních sálů nebo na tržiště. Potřebujeme minimální prostor. Hrajeme pro děti z MŠ a děti školního  až důchodového věku. Nikdo nebude ušetřen!

 

  


BAJAJAScénář, režie : Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková
Kostýmy a loutky: Kateřina Melenová, Lukáš Zahradník

Scéna: Jana Kubešová, Tomáš Kuthan
Hrají: Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková

 

Bajaja je výpravné loutkové představení hrané v klasické scéně s marionetami. Inscenace spojuje klasické divadlo s principem čtení pohádek, do kterého jsou zapojeni samotní diváci (nejlépe rodiče). Scénář vznikl na motivy stejnojmenné pohádky Boženy Němcové (a proto není divu, že se v představení mihne i její babička). Vzhledem k použití krásného /ale dnes už tak trochu archaického/ jazyka  je  toto představení určeno spíš pro děti školního věku. Ale vzhledem k výtvarné složce představení a nedostatku opravdových draků v pohádkách si ho užijí i menší děti ? třeba  v doprovodu rodičů.
A co se stane, když do království přiletí  strašlivý drak? (Pozor! Ten drak dští skutečný oheň a  kouř) Sežere  princeznu? Ne, naštěstí je tu němý zahradník - kdo jiný než statečný Bajaja, který navzdory všem překážkám krásnou princeznu Slavěnu zachrání. A  tak zase jednou všechno dobře dopadne...

 

 

POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ

 

 

Scénář, texty písní: František Zborník
Režie: Studio dell´arte
Výprava: Pavel Brožka
Hudba: Zdeněk Urbánek
Hrají: Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková, Jaroslav Kutiš

 

Jistě znáte (či byste znát měli) české pověsti o Čechovi, o Kazi, Tetě, Libuši a jejích proroctvích, o Bivojovi, Přemyslovi, Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi  jak je napsal Alois Jirásek. Jak tyto pověsti přečte Studio dell´arte?  Jak je zinscenuje?
Z Jiráska  nebude chybět nic, ale možná bude i něco navíc...
V představení vystupují kromě četných  lidských postav také selátko, kanec, bůh /samozřejmě Perun/, volové, koně a další. Uslyšíte tedy pověsti dávných věků a uvidíte loutky plošné, malované, klackovité, chlupaté, vedené zespodu i shora, prostě všelijaké. Nečekejte obrozenecký patos, ale spíše legraci, nadhled a trošku té poezie.

 

 

VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK
aneb Jak se v Čechách strašívalo

 
Scénář, výprava a loutky: Studio dell´ arte   
Režie: Kateřina Melenová
Hrají: Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková
Věková adresnost: děti od 5 do 11 let (mladší děti s doprovodem rodičů)

 

Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů dnes známe  už jen zlomek. 
A proto chceme naším divadelním představením připomenout dětem, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček, kdy místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, jaká bude v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se strachem, vyhlížely z oken adventní strašidla.

V našem divadelním představení se děti a nejenom ony lecos dozvědí, nahlédnou do své budoucnosti při odlívání vosku či házení pantoflem, a až přijdou opravdové Barbory se svým -mulise, mulise, mulise- nebo Lucie s velkými zobáky, budou se, možná, i trochu bát.  Ambrože budou jistě z bezpečné vzdálenosti škádlit halasným a veselým pokřikováním. Co kdyby někoho opravdu strčil do velkého pytle?
Sotva odejdou dávná strašidla, nastává v našem představení čas vánoční, kdy s dětmi postavíme Betlém z loutek, zazpíváme koledy a vzpomeneme další krásné štědrovečerní zvyky, to aby dávné časy našich prababiček znovu ožily?

 

 

FAUST
Hra o věčném souboji dobra se zlem v lidské duši

 

 

 

Scénář: K.Melenová, S.Malinková, S.Kočvarová
 Scéna:  T.Halama Loutky: M. Dordová, K.Melenová
Režie a kostýmy: K.Melenová
Hudba: L. van Beethoven

 

Staroněmecká legenda o věhlasném učenci Johannovi doctoru Faustovi uchvacovala umělce a publikum všech dob. Stejně tak nás.Které zpracování si vybrat? Znesvětit Goetha se nám nezdálo vhodné. Proto naše inscenace vychází z textu starých lidových loutkářů, avšak i zde se snažíme o autorský přístup k tématu, tedy o vlastní interpretaci, což prozrazuje i uvedený podtitul: Hra o věčném souboji Dobra a Zla v lidské duši. Tento souboj bereme doslova . Ony dvě personifikované síly skutečně hrají kostky o Fausta - loutku, se kterým je také jako s figurkou v absurdní hře  zacházeno. Otázkou je, zda je vše v osudu hlavní postavy předem určeno nebo zda má doktor Faust svobodnou vůli a může svůj osud nějakým způsobem ovlivnit. Rádi bychom věřili, že včasné a správné rozhodnutí může jeho strašný konec odvrátit. Náš Faust však konečný boj vzdává - je to jen člověk. 
Věrni tradicím starých lidových loutkářů  se zde  objevuje  postava Kašpara, která staví pochmurný příběh do tragikomického světla .
Vše od narození Fausta až po jeho strašný konec se odehrává v magické pyramidě, která se otočením mění z prosté Faustovy studovny v pustý les či v palác perského krále nebo v nekonečný vesmír.

Představení je původně určeno dospělému publiku, ale díky zapojení postav Dobra a Zla, díky komické postavě Kašpara  a inscenačnímu postupu je toto chmurné téma přístupné i pro děti od 10 let.

Představení vzniklo za podpory Ministerstva kultury ČR
Představení oceněné druhou cenou na Mezinárodním divadelním festivalu loutkového divadla v Praze

 

 

ROMEO A JULIE aneb KAŠPÁREK V LONDÝNĚ

 

 

Scénář: Stanislava Kočvarová
 Scénografie: Mirela Tůmová
Hudba : Eduard Trost
Technická spolupráce: Jiří Kočvara
Hrají: Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková

 

Kdo by neznal slavný příběh o tragické lásce Romea a Julie? Jak už pravil klasik a autor této tragedie:  což byl kdy příběh těžších běd a vin než příběh Romeův a Juliin?? Ovšem chopí-li se tohoto tématu Studio dell´arte, stává se rázem z tragedie komedie. A tak do londýnského divadla The Globe přibude k velkým postavám tohoto dramatu Kašpárek a trochu veselejší pohled "na věc". Sem tam zazní i krásná Shakespearova slova.
Odpusť nám, Shakespeare...

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 

 

PÍSEŇ NAUČNÁ

O tom, kterak český inženýr František Antonín Gerstner koněspřežnou dráhu první na kontinentu zbudoval a kterak mu přitom český fištrón neboli rozum byl ku pomoci

 

 

 

Text písně: František Zborník
Výprava: Studio dell´arte
Hudba: Eda Trost
Hrají: Stanislava Kočvarová, Sylva Malinková

 

Jarmareční píseň ze života českého velikána F.A.Gerstnera, kterému se /přestože nepochází z Českých Budějovic/ podařilo České Budějovice svým dílem proslavit. A to stejnou měrou jako třeba pivo, které v tomto příběhu hraje také důležitou roli.
Jarmareční píseň o 13 slokách v pohyblivých obrazech a scéně.
Slávu o koněspřežné dráze spojující České Budějovice a Linec přicházejí šířit dvě vysloužilé umělkyně.

 

  

 

 

Studio dell´arte kromě svých divadelních představení nabízí také moderování různých kulturních akcí pro děti i dospělé, plesů či firemních večírků, a to včetně organizačního jištění průběhu akce. Moderujeme ve dvojici divadelním způsobem, v divadelních kostýmech, na základě vlastního scénáře /ten vzniká samozřejmě na základě zadání pořadatelů akce a ve spolupráci s nimi/. Není nám však cizí ani improvizace, která je většinou nezbytná.  Naší snahou je, aby bylo moderování   zajímavější a vtipnější než je obvyklé.